P-works - Home P-works - Home
Welkom op de website voor het
PKVW
Veilig Wonen
Certificeringseisen
Producten
O-maatregelen
Werkwijze inbreker 1
Werkwijze inbreker 2
Wat kunt u doen?
Uw woning
Tips & advies
Laatste nieuws
Erkende bedrijven
Contact/adverteren
Disclaimer & bronvermelding
Werkwijze inbreker 1

inbreker 1.jpg
inbreker 3.jpg

De werkwijze van de inbreker wordt in een juridische taal Modus Operandi genoemd. 
Modus Operandi is vrijvertaald de werkwijze en omstandigheden waaronder de gelegenheidsinbreker te werk gaat.
Zijn gelegenheidsinbrekers op straat te herkennen ? Wie zijn het ? Hoe zien ze eruit ?
Helaaas zijn ze voor vele onderons niet te herkennen, al zal een geoefend oog potentiele gelegenheidsinbrekers wel herkennen.

In 1989 is er een heel groot onderzoek geweest naar de inbreker en zijn werkwijze ( M.O.). Er zijn toen 4000 woninginbraken geanalyseerd en 106 inbrekers geïnterviewd. In een vervolgonderzoek in 2002 werden ruim 16.000 woninginbraken ( inclusief de pogingen ) in 5 politieregio's onderzocht. De onderstaande cijfers en gegevens zijn een verzameling van beide onderzoeken en op dit moment het meest actuele overzicht.

Daderprofiel
De inbrekers zijn in te delen in drie groepen. Er is een gelegenheidsinbreker, een semi-professionele inbreker en een professionele inbreker.

De professionele inbreker
De professionele inbreker is alleen geinteresseerd in de grote buit, bereidt zijn inbraak grondig voor en werk met een plan. Soms werkt hij met geavanceerde hulpmiddelen en heeft veel vakkennis of huurt deze vakkennis in.

De semi-professionele inbreker
De semi-professionele inbreker zoekt ook naar een grote buit maar is minder kundig en bereidt zich minder goed voor. Hij werkt snel en met geweld en steelt vaak op bestelling. Hij is minder selectief ten aanzien van de buit.

De gelegenheidsinbreker
De gelegenheidsinbreker bereidt zich nauwelijks voor, werkt vaak met mededaders en slaat zijn slag op goed geluk. Hij gaat een woning op goed geluk binnen en is niet selectief qua buit. Hij werkt vaak met eenvoudige hulpmiddelen en woont vaak in de buurt ( binnen een straal van 3 kilometer )

De gelegenheids inbreker is verantwoordelijk voor circa 90% van de inbraken. De analyse van 2002 laat zien dat de gelegenheidsinbreker in de helft ( 56 % ) van de gevallen de inbraken overdag, tussen 06.00 uur en 18.00 uur, pleegt. De meeste inbraken worden ook nog van oktober tot maart gepleegd, met als piekmaand januari. Een opvallende uitkomst was dat qua dag de inbreker een voorkeur heeft voor de dinsdag en de vrijdag. ( dus van oktober tot maart op de dinsdag en de vrijdag van 6 uur s'ochtends tot 6 uur s'avonds is de inbreker het meest actief. )

Door de verandering in de sociale controle, de kleinere gezinnen, twee verdieners en het meer buiten de deur zoeken van vermaak ( ook sport ), is het inbreken nu een 24-uurs bedrijf geworden. Met circa 30 % inbraken in de avond en 15 % in de nacht is uw woning een 24 uurs winkel geworden.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is dan ook gericht op deze gelegenheidsinbreker.

Het onderzoek uit 1989 heeft de achtergronden van de gelegenheidsinbreker goed in kaart gebracht. Er werden 106 inbrekers geïnterviewd. Uit dit onderzoek kwam het volgende naar voren:

- bijna alle inbrekers zijn mannen
- de leeftijd is tussen de 15 en 45 jaar, maar de meeste zijn jonger dan 25 jaar.
- 44% gebruikt drugs
- 25% gebruikt alcohol
- 23% gokt
- 61% volgde alleen basisonderwijs
- 77% was werkeloos
Ze zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 180 inbraken per persoon en veroorzaken gemiddeld een schade van 1360 euro per inbraak (totaal dus circa 26 miljoen euro!)
( op persoonlijke titel wil ik hier aan toevoegen dat dit bedrag per inbraak anno 2007 wel verhoogd kan worden, gezien de vele apparatuur welke tegenwoordig in een huis aanwezig is.)

Keuzecriteria voor de woning
De gelegenheidsinbreker hanteert drie selectiecriteria voor de keuze van het pand. De toegankelijkheid, de buit en de pakkans.

De toegankelijkheid van uw woning wordt mede bepaald door uw sterkte van de ramen en deuren plus het hang- en sluitwerk ( sloten en andere beveiligingsprodukten ) Ook de bereikbaarheid van de ingangen gelden hier.

De buit heeft te maken met de aantrekkelijkheid van uw spullen. Indien u uw spullen etaleert in een raam, zal de gelegenheidsinbreker letterlijk even stilstaan bij deze mooie buit. Bij buit moet u denken aan alle snel verhandelbare spullen; Sieraden, tv-/video-/audio-/foto-/filmapparatuur, Dvd's/Cd's, Kunstvoorwerpen, Computerapparatuur, telefoons, PDA, etc, maar uiteraard ook gewoon geld en giro/bankpassen.

De pakkans wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de aanwezigheid van bewoners, (actieve) buren, voorbijgangers, hond, verlichting, alarminstallatie, etc.

Samengevat kan worden dat de gelegenheidsinbreker kijkt naar:
- Zijn de bewoners thuis ( verlichting binnen )
- Is er een duur/kostbaar interieur/exterieur
-
( Ziet het eruit of er iets te halen valt )
- Is er een hond of alarmsysteem
- Is er goed hang- en sluitwerk
- Sta ik niet in het zicht ( is er kans op herkenning )
- Is er een goede vluchtweg

Bovenstaande is een samenvatting van wat de inbrekers als zeer belangrijk ervaren. Sommige inbrekers slaan hun slag al bij 1 bovengenoemd kenmerk.

Meer over de werkwijze van de inbreker onder het kopje
Werkwijze inbreker 2

www.p-works.nl